بلاگ

هر گل در یک دسته گل ، مفهوم و معنای خاص خود را دارد . زمانی که گل ها با هم ترکیب می شوند، پیامی را به مخاطب خود می‌رساند.   در یک دسته ، سبد یا سطل گل ، هر گل چه معنایی دارد؟ گل شقایق معمولا گل...

از گذشته‌های دور، ارتباط و علاقه‌ای جدایی ناپذیر، میان انسان و طبیعت وجود داشته است. چرا که انسان، از اعماقطبیعت، کم کم به زندگی شهری روی آورده و به آن پیوسته است. گویا خاطره همزیستی انسان با گل و طبیعت، در ضمیر ناخودآگاه تمام افراد...