فروشگاه ریبونا

تخم مرغ عید

سایز متوسط

طرح ببر

توضیحات مهم :

کارهای تولید شده کار دست می باشد ، به همین دلیل در رنگ و یا طرح ممکنه اختلافات جزئی وجود داشته باشد.