فروشگاه ریبونا

کارت پستال چاپی

اندازه ۱۵ در ۱۰ سانتی متر
همه کارت پستال ها دارای پاکت هستن