فروشگاه ریبونا

هفت سین

باکس هفت سین چوبی
متشکل از یک باکس چوبی به اندازه
۴۹ در ۱۴ با ارتفاع۱۲
۵ عدد شیشه حاوی سماق ، سرکه ، سنجد ، سکه ، سیر و تخم مرغ سفالی تزیینی