فروشگاه ریبونا

سبد گل حصیری

گل های موجود در سبد : گل لیسینتوس ، رز مینیاتوری ، اچیلا ، گل عروس و گل ارکیده

ارتفاع سبد و گل : ۶۰ سانت

دسته: