فروشگاه ریبونا

سبد گل حصیری

گل های درون سبد : گل لیسینتوس ، گل آچیلا ، گل ارکیده ، گل عروس
ارتفاع سبد : ۱۴
قطر: ۱۳

دسته: ,