فروشگاه ریبونا

بادکنک معمولی سبز

۴۰,۰۰۰ تومان

این بادکنک هلیومی می باشد

بادکنک های هلیومی با گاز هلیوم خالص پر می شوند.