فروشگاه ریبونا

بادکنک صورتی چرک

این بادکنک هلیومی می باشد

بادکنک های هلیومی با گاز هلیوم خالص پر می شوند.