فروشگاه ریبونا

بادکنک آبی کروم

این بادکنک هلیومی می باشد

بادکنک های هلیومی با گاز هلیوم خالص پر می شوند.