آموزش

هر گل در یک دسته گل ، مفهوم و معنای خاص خود را دارد . زمانی که گل ها با هم ترکیب می شوند، پیامی را به مخاطب خود می‌رساند.   در یک دسته ، سبد یا سطل گل ، هر گل چه معنایی دارد؟ گل شقایق معمولا گل...